Referenser

Många av våra kunder kommer självmant till oss efter avslutat projekt och meddelar att de gärna ställer upp som referens. Det finns inga kontaktuppgifter på hemsidan men prata gärna med oss om du vill ha kontakt med någon av våra tidigare kunder så kan vi ge dig kontaktuppgifter till personer med relevanta referenser för just ditt projekt.

Här nedan finner du lite bilder från ett axplock av utförda projekt.

 

 

Brygga med stenkista, konstruktion och byggnation av Jonik

 

Poolbyggnation med plattsättning runt

 

 

Dränering, utbyggnad, plattsättning och planering av tomt

 

Garageplatta

 

Poolbyggnation på bergssluttning, Totalentreprenad av Jonik

 

Dränering, montering av nya trappor och räcken, asfaltering

JONIK AB

Box 101

183 22 TÄBY

info@spadtag.se